AAU logo
Ph.d.-forsvar ved Tove Stenderup

Ph.d.-forsvar ved Tove Stenderup

Tove Stenderup forsvarer sin ph.d.-afhandling: Musikalsk samvær i den socialpædagogiske indsats med mennesker med erhvervet hjerneskade -Et kvalitativt forskningsprojekt i et aktionsforskningsperspektiv

Time

01.05.2020 kl. 13.00 - 16.00

Description

Dette forskningsprojekt har undersøgt, hvilken betydning musikalsk samvær har i den socialpædagogiske indsats med mennesker med erhvervet hjerneskade. Analysen viser, at musik på flere måder er en meningsfuld samværsform, der hjælper borgerne med sprog (udtale og artikulation), hukommelse og motorik (afslapning i kroppen og jævne bevægelsesmønstre) samt støtter borgerne i at være i et socialt samvær med andre og danne relationer.

Læs mere om afhandlingen

Såfremt du ønsker at deltage i forsvaret, bedes du sende en email til hannepc@hum.aau.dk, og du vil herefter modtage en invitation til sessionen. Vær venligst opmærksom på at din mikrofon skal være slået fra under forsvaret.

Forsvaret starter kl. 13.00, og du skal være logget på inden dette tidspunkt (sessionen starter 12.45). Det er ikke muligt at tilgå sessionen efter kl. 13.00 og ej heller i indlagte pauser.

PROGRAM

Skype for Business-session åbner for tilkobling kl. 12.45

 
13.00 Ph.d.-forsvar

Velkomst og præsentation v. moderator Hanne Mette Ochsner Ridder (hovedvejleder)
 Ph.d.-forelæsning v. Tove Stenderup Bækdahl, Aalborg Universitet - Musikalsk samvær i den socialpædagogiske indsats med borgerne med erhvervet hjerneskade

13.45 Pause (15 minutter)

14.00 Spørgsmål fra bedømmelses-komiteen

Spørgsmål fra salen: Deltagere kan i pausen emaile spørgsmål til moderator (oplyses senere). Moderator åbner for deltagers mikrofon under spørgsmålsrunden eller moderator kan stille spørgsmålet på vegne af deltager. Såfremt der ikke er spørgsmål, forlader bedømmelseskomiteen sessionen og logger på et andet møderum (invitation tilsendes separat) for at evaluere. Deltagerne forbliver i forsvars-”rummet” og venter på at bedømmelseskomiteen igen tilkobles forsvarsrummet og præsenterer den endelige bedømmelse.

16.00 Afslutning af det officielle ph.d.-forsvar

 

BEDØMMELSESKOMITE

Lektor Ph.d. Stine Lindahl Jacobsen, Aalborg Universitet (formand)

Professor Anne Haugland Balsnes, Universitetet i Agder, og

Docent, Ph.d. Ditte Maria Børglum Tofteng, Københavns Professionshøjskole

HOVEDVEJLEDER

Professor Hanne Mette Ochsner Ridder

Bivejledere:

Professor MSO Julie Borup Jensen

Lektor Sven-Erik Holgersen

 

Host

Institut for Kommunikation og Psykologi

Address

Forsvaret afholdes via Skype for Business.

Go to event list