AAU logo

Even Ruud

Prof. Dr. Even Ruud

Even Ruud is professor at the Institute for Music and Theatre at the University of Oslo and Professor II at the Norwegian Academy of Music. He is trained as a certified piano teacher from the Music Conservatory in Oslo and as a music therapist from Florida state University (Master of Music Therapy). Ruud has studied musicology and education at the University of Oslo (cand. philol.) and he is dr. philos. with a dissertation on music therapy. Ruud is trained as a certified psychologist (cand. psychol.) and he is about to complete his further training in music psychotherapy (Guided Imagery and Music.

Even Ruud has been working interdisciplinary within musicology and music therapy in relation to didactic theory, special eduaction, psychology, cultural theory and media studies. He has been using approaches from the humanities and social science to understand musical influence within different contexts. Professor Ruud has published about 15 books and 200 articles. Several of his books and articles has been translated to japanese, german, portuguise, spanish, english , italian and swedish.

Some of main publications are

Even Ruud: Music Therapy: Improvisation, Communication and Culture (1998) (Viktigste forskningsartikler og konferanseinnlegg fra nittitallet) Even Ruud: Musikk som kommunikasjon og samhandling. Teoretiske perspektiv på musikkterapien. Oslo 1990. (Doktoravhandlingen, som forsøker å legge et grunnlag for norsk musikkterapi i humanistiske verdier og hermeneutisk tenkning).

Even Ruud : Musikk og identitet. Oslo 1998. (Forskningprosjekt bygget på innsamlede musikalske biografier.)

Even Ruud: Musikk og verdier. Oslo 1997. Teoretiske artikler om musikkpedagogikk.

Even Ruud og Odd Are Berkaak: Sunwheels. Fortellinger om et rockeband. Bok og video. Oslo 1994. Sluttproduktet fra et 3-årig NFR-prosjekt.

Even Ruud og Odd Are Berkaak: Den påbegynte virkeligheten. Studier i samtidskultur. Oslo 1992. (Kulturanalytiske essays).

Even Ruud. Musikk for øyet. Om musikkvideo. Oslo 1986. Formidling av populærmusikkforskning.

Even Ruud. Music Therapy and its Relationship to Current Treatment
Theory. 1980. Avhandling om sammenhenger mellom musikk- og psykoterapi. Oversatt til spansk, portugisisk, tysk, japansk.)

Even Ruud: Musikken - vårt nye rusmiddel? Oslo 1983. Om musikalsk sosialisering og musikkpedagogikk.

Even Ruud: Varme øyeblikk. Om musikk, helse og livskvalitet.2002.